TERAPIA I TERAPEUCI

Adam Bączkowski

Instruktor psychoterapii uzależnień


Agnieszka Okoniewska

Psycholog, Specjalista psychoterapii uzależnień


Błażej Trzęsowski

Psycholog, Specjalista terapii uzależnień


Bogusława Bączkowska

Kierownik ośrodka, Psychoterapeuta Specjalista psychoterapii uzależnień.
Liderka Ośrodka.


Iwona Remiszewska-Czyż

Psycholog, Specjalista terapii uzależnień


Marta wieczorek

Psychoterapeuta, Specjalista psychoterapii uzależnień


Bogusława i Adam Bączkowscy

Związani z Monarem od 1983r
Z Nowolipskiem od 1986r


Terapia w ośrodku trwa do 12 (w wyjątkowych przypadkach do 15) miesięcy – jej długość zależy od indywidualnych potrzeb i postępów w leczeniu. Tworzymy grupę terapeutyczną zwaną społecznością liczącą około 35-45 osób. Podczas codziennych obowiązków oraz aktywności poznajemy się i z czasem zaczynamy dostrzegać u siebie wiele bardzo istotnych cech oraz nawyków. Leczenie polega w znacznym stopniu na udzielaniu wzajemnie informacji, które pomagają nam w zmianie, pozwalają eliminować złe przyzwyczajenia oraz stereotypy w myśleniu o sobie oraz innych.


Proces leczenia podzielony jest na trzy etapy:
Nowicjat – etap ten polega na zaaklimatyzowaniu się w grupie, przyswojeniu zasad obowiązujących w domu i wykazaniu oraz utrwaleniu motywacji do zmiany swojego życia. Nowicjat trwa 2-3 miesiące; po miesiącu nowicjusz prosi społeczność o pierwsze informacje, po drugim miesiącu może prosić o drugie informacje oraz zmianę statusu na domownika.
Domownik – status domownika przyznawany jest podczas społeczności planowej. Domownik zaczyna pracę na tzw. grupie kontraktowej – mniejszej społeczności, w ramach której zawiera się kontrakty – indywidualne ustalenia, pomagające zmieniać się na lepsze. Domownik uzyskuje również prawo do głosowania na każdej społeczności. Po miesiącu od zmiany statusu domownik otrzymuje prawo do wyjść na tzw. „trójkąt”, a po pierwszej przepustce z opiekunem i w połowie drugiego kontraktu uzyskuje się „wolne wyjścia”. Będąc domownikiem otrzymujemy pewne przywileje, takie jak: brak ciszy nocnej, możliwość korzystania z telefonu ośrodkowego, możliwość odwiedzin czy też picia kawy sypanej. Jednakże status ten wiąże się ze znacznie większym zakresem obowiązków, takich jak: zawieranie kontraktów, obowiązek opieki nad nowicjuszami czy też otrzymanie jednej z pięciu funkcji w zarządzie – szefa kuchni, kierownika pracy, gospodarza domu, kierownika SOM-u bądź też prezesa społeczności. Podczas pełnienia tych funkcji pacjent ma możliwość konfrontowania się z ludźmi i odnajdywania się w najróżniejszych, często trudnych sytuacjach. Uczy się odpowiedzialności i egzekwowania od innych wykonania powierzonych im zadań. Po zaliczonym drugim kontrakcie prosi się społeczność o nowicjat monarowski, który trwa dwa tygodnie, a następnie o zmianę statusu na monarowca.
Monarowiec – jest to ostatni etap leczenia, polegający na przygotowaniu pacjenta do opuszczenia ośrodka i podjęcia samodzielnego życia na zewnątrz. Na tym etapie pacjenci mogą pracować poza ośrodkiem oraz planują gdzie będą żyli i pracowali po jego opuszczeniu. Na statusie monarowca jest się przez okres trzech miesięcy, po czym kończy się leczenie.


Ośrodek w Nowolipsku jest ośrodkiem bez dociążeń. Społeczność nie narzuca żadnych tzw. „zadań korekcyjnych”. Osoba lecząca bierze odpowiedzialność za swoją uczciwość i postępowanie. To proste – sukces osiągają ci, którzy go naprawdę pragną. Ważnym elementem terapii jest praca. Sporo czasu uczymy się rzetelnie pracować, co ma dać nam profity w przyszłości – po leczeniu. Praca wyrabia w nas poczucie odpowiedzialności za ludzi, materiały i sprzęt, uczy dokładności jak również pokazuje jak pracować zespołowo.


Pacjenci nie posiadający doświadczenia zawodowego mogą u nas nabyć konkretne umiejętności podczas pracy na stolarni, gdzie robimy we własnym zakresie meble, łóżka, ramki do zdjęć itd. Mamy również kuźnię, gdzie powstają różne przedmioty ze stali – noże, miecze samurajskie, konstrukcje stalowe. Ośrodek posiada także stajnię, gdzie można nauczyć się opieki nad końmi i ogród, który dostarcza nam świeżych warzyw i owoców. Dla chcących realizować się w sporcie mamy siłownię oraz drużynę siatkówki i piłki nożnej. W wolnym czasie można skorzystać z tzw. „grajkowni” wyposażonej w perkusję, gitary i sprzęt dla tworzących muzykę. W „Monar Nowolipsk – School of Life” nie ma tylko czasu na nudę i stanie w miejscu.