ZASADY


Naczelną zasadą i obowiązkiem każdego mieszkańca, jak i osoby przebywającej na terenie domu jest działanie według zachowań pozytywnych oraz nietolerowanie zachowań negatywnych. Przestrzegamy również ustaleń, które sami stworzyliśmy.


Zachowania negatywne

utrzymywanie dawnych znajomości
cwaniactwo, układowość, agresywność
picie i ćpanie na przepustkach
zaparcie wobec siebie i innych
symulowanie choroby
nieuczciwa praca i nauka
nieposzanowanie cudzej własności
wygodnictwo, wazeliniarstwo, nuda
życie wspomnieniami
tolerowanie zachowań narkomańskich u siebie i u innych
zamknięcie się w sobie i izolacja od grupy
ucieczka w muzykę i w sen
uczestnictwo w podziemiu narkomańskim
mówienie źle o ludziach poza psychoterapią
mówienie o sobie: „Jestem wyleczony”
myślenie i mówienie o narkotykach
znęcanie się nad zwierzętami
wiara w magię pobytu zamiast w ciężką pracę
niebranie aktywnego udziału w psychoterapiach


Zachowania pozytywne

przyzwyczajenie do szarości życia codziennego w ośrodku
rezygnacja z przyjemności i wygodnictwa
przełamywanie się do robienia rzeczy, których się nie lubi
nawiązywanie kontaktu emocjonalnego z wychowawcą
bezwzględna abstynencja
szacunek i życzliwość dla ludzi
nieunikanie sytuacji stresujących
bezwzględna nietolerancja zachowań narkomańskich
bezwzględna uczciwość wobec siebie i innych
myślenie o przyszłości
aktywne uczestnictwo w psychoterapii
pomoc w leczeniu innych
rezygnacja ze wspomnień na rzecz konstruktywnego myślenia
traktowanie ośrodka jak domu
wiara w możliwość wyleczenia


Ustalenia Społeczności

W ośrodku obowiązują trzy etapy leczenia: Nowicjat, Domownik, Monarowiec (poprzedzony Nowicjatem Monarowskim).
Obowiązkiem każdego mieszkańca jest reprezentowanie naszych ideałów i kultywowanie tradycji naszego domu.
Obowiązkiem każdej osoby jest dbanie o stan zdrowia psychicznego i fizycznego oraz niestwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu jak i budzących podejrzenia co do jego trzeźwości.
Obowiązuje zakaz wchodzenia przez osoby na etapie Nowicjusza i Domownika do miejsc stwarzających zagrożenia (apteki, sklepy monopolowe, puby, itp.)
Osoby przybywające do ośrodka jak i rzeczy wnoszone na teren ośrodka podlegają kontroli SOM-u.
Herbatę zasypujemy z jednej płaskiej łyżeczki lub parzymy z jednej torebki. Kawę sypaną parzymy z dwóch łyżeczek. Obowiązuje to wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka.
Prośba, która spotkała się z odmową społeczności może być ponownie poruszona po upływie minimum dwóch tygodni.
Obowiązkiem wychodzącego z ośrodka jest wpisanie się do zeszytu wyjść i poinformowanie kierownika SOM-u.
Każdy członek społeczności ma obowiązek przestrzegania planu dnia i wykonywania poleceń funkcyjnego.
Od początku społeczności kontraktowej nie słuchamy muzyki, nie oglądamy telewizji, nie korzystamy z komputera i telefonu do pobudki dnia następnego.
W godzinach pracy słuchamy tylko radia.